Bewoners bereiken

Om echt stappen te kunnen maken bij particulieren woningverduurzaming is het van belang om je niet alleen op de 10% voorlopers te richten maar juist de overige 90% aan te zetten tot duurzame maatregelen. Om dit te kunnen realiseren zijn andere methoden nodig om deze doelgroepen te bereiken en te activeren. Traditionele methoden hebben in het verleden aangetoond hier niet erg effectief in te zijn. Alexander heeft juist om de volgers in beweging te krijgen een nieuwe methodiek ontwikkeld waarbij we middels kleine bijeenkomsten bij mensen thuis een feestje maken van Duurzame maatregelen. Dit middels de EnergyParty.nl Inmiddels is EnergyPartyNL doorgegroeid en door de samenwerking met Buurkracht kunnen we in steeds meer gemeenten in Nederland aan de slag om bewoners aan het verduurzamen krijgen.

Wil je meer weten over EnergyParty maak dan hier een kennismaking afspraak op kantoor in Den Haag .

EnergyParty het feestje om je energierekening
Activeren bewoners

Meer CO2 besparing,

Meer impact door betere maatregel keuzes. Zodra burgers objectiever en beter inzicht krijgen geven in maatregelen leidt dit tot efficiëntere investeringen. Dit komt doordat de juiste keuzes en combinatie maatregelen leiden tot zuinigere en comfortabelere woningen. En dus meer CO2 besparing.

In beweging krijgen

Mensen gaan over het algemeen pas handelen zodra er een urgentie ontstaat. De uitdaging is dan ook om mensen inzicht te geven in wat er gaat veranderen en welke gevolgen dit voor hen zal hebben. Inzicht, vergelijken van woning, verbruik en gedrag is essentieel gebleken in dit proces.

De uitdaging is dan ook in om grote groepen niet alleen te bereiken maar vervolgens ook in beweging te krijgen. Sinds 2014 hebben wij met nieuwe methoden veel succesvolle ervaringen opgedaan en daardoor inzicht gekregen in effectieve methoden om de doelgroepen niet alleen te bereiken, maar bovenal urgentie te creëren en handeling perspectief te bieden zodat mensen ook daadwerkelijk zelf aan de slag gaan met grote duurzame maatregelen.

Wil je eens kennismaken en bekijken wat we voor uw gemeente kunnen betekenen maak dan hier een afspraak bij ons op kantoor.

Of bekijk onze lijst met opdrachtgevers