Een regenwater tank, waarom je die wil in je tuin!

Weten waarom je een regenwater opvang tank in je tuin wilt? In dit blog leg ik uit welke voordelen dit heeft en om welke reden je het vooral niet moet doen.

Dit voorjaar zijn we gestart met het aanleggen van onze tuin (een voormalig schoolplein) en was er de mogelijkheid om serieus te graven in de tuin. We hebben besloten een 3.000 liter regenwateropvang tank te plaatsen van GEP. Hieronder een verslag hiervan met ervaringen, reden, praktijk bevindingen en foto’s.

Waarom je regenwater wilt opvangen!

Als het je om het geld te doen is moet je dat in Nederland vooral niet doen. Drink water is hier zo goedkoop dat terugverdienen een lange adem vergt.

Waarom dan wel?
Het klimaat verandert en daardoor wordt het steeds vaker een lange tijd zeer droog. Zo droog dat er zelfs af en toe drinkwater te korten kunnen gaan optreden. Als het dan regent valt er vaak zo veel in korte tijd dat de natuur het niet goed kan opnemen en het meeste water via het riool direct wordt afgevoerd. Als je serieus investeert in je tuin, wil je ook graag dat je gras, bloemen en planten het droge voorjaar overleven. De tuin besproeien tijdens een watertekort is niet bepaald verantwoord. Wij hebben ervoor gekozen om regenwater op te gaan vangen. Dat kan in kleine wadi’s als je tuin daarvoor geschikt is, maar ook in bovengrondse regentonnen of ondergrondse tanks. Omdat wij voor stads begrippen een relatief grote tuin hebben van 270 m2 hebben wij gekozen voor een ondergrondse regenwater opvang tank. We zijn hierdoor in staat een grote hoeveelheid regenwater op te vangen en te gebruiken voor tuinbevloeiing en/of wc-spoelwater. Op deze manier kun je niet alleen met een goed gevoel bij droogte je tuin besproeien, bij heftige regenval ontlast je tevens het riool.

Gekozen regenwateropvang tank

Er zijn een aantal typen regenopvang tanks op de markt die je kunt ingraven. Omdat diep graven vaak lastig is en veel zandverplaatsing met zich mee brengt hebben wij gekozen voor de GEP Flatline-Regenwatertank. Deze is ondiep (hoogte van = 60 cm) en heeft voldoende stevigheid waardoor deze nog goed belastbaar is. De tank is voorzien van een automatische regenwaterpomp en doorstroom filter. Hierdoor worden bladeren en bloesem eenvoudig gescheiden en automatisch afgevoerd en komen niet in de tank terecht. Een dergelijke tank is een serieuze investering, een complete 3.000 liter tank met toebehoren zoals pomp, filter, deksel en transport komt al snel uit op 3.300 euro. Daarbij komen nog kosten voor het ingraven en aansluiten. Dat lijkt veel, maar bedenk dat je voor de aanleg van een hele tuin snel 20.000 tot 40.000 euro kwijt bent aan een hovenier. Dan wil je ook dat je planten en tuin er mooi uit blijven zien.

GEP regenwatertank plaatsen
3.000 liter regenwatertank

Tip: Zoek uit of bij je gemeente of waterschap subsidies aanwezig zijn. In ons geval vergoed Hoogheemraadschap Delfland 25% van de kosten voor aanschaf en plaatsing van de tank. Ook voor het vervangen van dichte bestrating door waterdoorlatende tegels en of beplanting geld deze subsidie!

Type tuinbevloeiing

Omdat we een relatief grote tuin hebben, kiezen we ervoor om de planten zo veel mogelijk met een druppelslang te bevloeien. Op die manier gaan we zuinig om met water. Met een normale pulserende cirkelsproeier is je 3.000 liter tank al binnen 5 uur leeg. Voor de aanleg van de bevloeiing hebben we betaalbare zwarte Polyethyleen (PE) slangen ingegraven in een ring rondom onze tuin in combinatie met speciale zwarte PE druppel slangen in de verschillende perken. Middels een timer met vochtsensor gaan we de bevloeiing schakelen zodat we hier niet te veel omkijken naar hebben. Voor het gras gebruiken we wel een pulserende cirkelsproeier, maar die zullen we alleen handmatig aan zetten als er voldoende water in de tank aanwezig is.

Onze ervaringen met plaatsen en ingraven van de tank

Plaatsen watertank
Plaatsen van de regenwater tank

Een van de belangrijkste aspecten waar je goed op moet letten is de diepte en het verloop van je bestaande regenwaterleiding. Het afschot dat je nodig hebt om de tank optimaal aan te sluiten is bij de door ons gekozen tank 10 cm. Dit is het afschot van invoer en uitvoer regenwater. Het is opletten bij de tekeningen van de tank om exact de diepte te bepalen. Is het gat te diep houd je niet voldoende afschot over, te ondiep en het regenwater loopt niet goed af naar de tank. Kortom regel hiervoor een goede (laser)waterpas om dit zoals bij ons op de cm nauwkeurig te kunnen plaatsen. Omdat de plek waar onze tank kwam geheel uit wit zand bestond kon bij ons de tank geplaatst worden op het witte zand. Indien je tuin uit kleigrond bestaat of harde grond dien je eerst een onderlaag van bv wit zand te plaatsen zodat bij de eerste keer vullen de tank zich kan zetten en de kracht zich goed verdeelt. Doe je dit niet dan loop je het risico dat de tank scheurt of dat er door een stuk steen een gat in wordt gedrukt.

Nadat de tank geplaatst is sluit je de leidingen aan en zorg je ervoor dat alle leidingen goed op afschot liggen. In ons geval hebben we met hulpmiddelen zoals spanband de leidingen geborgd zodat bij dichtstorten de leidingen goed op hun plaats bleven. Omdat je het zand bovenop de tank niet mag aantrillen met een machine, heb ik het zand met een houten tuinpaaltje voorzichtig aangestampt in de ondersteuningsopeningen van de tank. Hoe beter je dit doet hoe meer belasting de tank aan kan. De ondersteuningsopeningen in de tank fungeren als zandkolommen die de kracht verdelen. Om het zand verder goed te laten inklinken hebben we met de tuinslang het zand in meerdere fase (zandlagen) goed natgespoten zodat het zand goed inklinkt. Ook in deze fase heb ik het afschot nogmaals gecontroleerd om zeker te zijn dat dit goed is.

Aansluiten regenwater

Omdat we slechts een beperkte zandlaag over de tank terugbrengen en we toch met de voorwielen onze auto erboven willen kunnen parkeren hebben we platen over de tank geplaatst om de druk te verdelen. In ons geval waren dit oude kunststof rijplaten die we nog hadden liggen. Opbouw: tank, 15 cm wit zand, drukverdeelplaat, 15 cm wit zand, 7 cm zwart zand en open betontegels.

Aansluiten filter en leidingen

Omdat GEP verschillende producten heeft was het wat uitzoek werk hoe het systeem aangesloten dient te worden. Een korte handleiding voor plaatsing en positionering (diepte) is daarom handig. De GEP Flatline-Regenwatertank is relatief ondiep en heeft normaliter een draaibaar telescopische filterschacht bovenop. Omdat wij zo ondiep mogelijk willen is het scheidingsfilter in de tank geplaatst in plaats van er bovenop. Nadeel hiervan is dat het op diepte positioneren hierdoor nauwkeurig komt door de toe- en afvoer aansluitingen. Indien dit niet goed gebeurd kun je achteraf niets meer compenseren en in het ergste geval moet de hele tank er weer uit. Ook is de aan- en afvoeraansluiting hierdoor niet omkeerbaar. Hierdoor moest in ons geval de afvoer helemaal om de tank heen geleid worden. Als ik dieper had gegraven was dit niet nodig geweest.

Regenwaterscheidingsfilter
Regenwaterscheiding filter
Aansluiten op HWA leidingen

Optimaal sproeien / automatiseren

Om bij waterschaarste optimaal de tank in te kunnen zetten zou je het liefst op basis van de weersvoorspelling en waterstand van de tank je bevloeiing aansturen. Ik heb op dit vlak gekeken wat er beschikbaar is en kwam niet echt iets op dit vlak tegen. Er zijn verschillende Arduino en Raspberry Pi projecten zoals OpenSprinkler gericht op aansturing. Maar deze zijn niet gebaseerd op tankvoorraad en lokale weersvoorspelling. Dit zou echt iets zijn voor bijvoorbeeld de waterschappen om op te pakken. D.m.v. een afstudeerder ICT hier een opensource project voor op te starten. Hierdoor kan het subsidiegeld dat aan regenopvang tanks uitgegeven wordt effectiever ingezet worden en maakt het de projecten ook leuker. Als er heftige buien komen kan de tank alleen het riool ontlasten als de tank (deels) leeg is. Door bijvoorbeeld door automatisch de avond voor heftige regenbuien al het water uit de tank in de tuin te sproeien kan het riool worden ontlast en neemt de tuin ook beter het regenwater op doordat de grond al vochtig is. Een win-win situatie.

Beleidsmakers, Waterschappen, locale overheid

Indien de overheid een tegemoetkoming zou geven middels een variabele heffing op bijvoorbeeld: watersysteemheffing of rioolzuiveringsheffing dan zou de businesscase voor het plaatsen van een dergelijke, kostbare tank financieel ook interessant worden. Dan bereik je niet alleen de echte tuinliefhebbers of mensen bij wie het om de Duurzaamheid impact gaat, maar bereik je ook de kritische massa. Met als gevolg dat bijna iedereen een regenwatertank in de tuin wil. Dat zou mijns inziens ook logischer zijn omdat de waterschappen en gemeenten de korting in veelvoud terug kunnen verdienen door besparing op capaciteit uitbreiding en wateroverlast gevolg kosten.