Technologie

Met een CSP zonneconcentrator kunnen we directe straling weg te vangen en dit om te zetten in elektrische– en thermische energie met een zo hoog mogelijk rendement. De concentratie vindt plaats door middel van Fresnel lenzen die op de zon gericht worden met twee tracking motoren. De collector voert thermische warmte af via een eenvoudig leiding systeem naar de technische ruimte. Hier wordt een deel van de warmte omgezet via een thermo-acoestisch systeem in elektriciteit en kan gelijktijdig laagwaardige warmte (20-40 graden) gebruikt of opgeslagen worden voor ruimte verwarming.

Afvangen van atrium warmte Elkas

Doordat de CSP fresnel lenzen de directe straling afvangen en omzetten wordt de warmtelast in de glazen atria of kassen sterk verminderd. Hierdoor ontstaat een veel lagere warmtelast waardoor het binnenklimaat veel aangenamer wordt en energiezuinig is te klimatiseren. 

Verbetering teelt opbrengsten

Omdat de gewassen bij CSP geen direct straling meer ontvang kan de teelt ca. 20% meer licht verdragen. Afhankelijk van de teelt kan dit tot 10% hogere opbrengsten leiden voor potplanten. En doordat minder geventileerd hoeft te worden kan ook het binnen klimaat beter gestuurd worden (CO, temperatuur, luchtvochtigheid) waardoor de kwaliteit en groei van het gewas verder toe neemt.

Overige kosten besparingen

Doordat het directe daglicht wordt afgevangen zijn zonwering- en schermings- installaties overbodig. Het binnenklimaat wordt beter beheersbaar en er hoeft in het gebouw minder gekoeld te worden wat niet alleen comfort verhogend is, maar tevens veel energie bespaard. Ook biedt de technologie relatief eenvoudig de mogelijkheid om middels dag-nacht buffering zeer energie zuinig de gebouwen in het voor en najaar te verwarmen.

Follow

Nieuwe berichten automatisch in je mailbox?