Wie en wat is Transore

Sociale ontmoetplaatsenStichting Transore is een consortium van bedrijven die gezamenlijk een duurzame invulling geven aan de toekomstige woonbehoeften. Hiervoor ontwikkelen we vernieuwende en duurzame renovatie concepten. Concepten waar maatschappelijk behoefte aan is en die binnen de bestaande bouwkolom (nog) niet tot stand kunnen komen.

Transore visie

De bestaande woning voorraad transformeren waardoor de mensen er niet alleen gezond en prettig in kunnen wonen, maar die ook invulling geven aan de toekomstige ontwikkelingen zoals vergrijzing, stijgende energiekosten en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Gebouwen ontwikkelen met aangename overdekte wintertuinen die mensen weer samenbrengen en de onderlinge sociale cohesie versterk. Gebouwen met veel daglicht die mensen op hun gemakt en in balans brengt en waarbij de glasoverkapte ruimten ingezet worden om het gebouw te klimatiseren. Door de glazen kap te gebruiken om warmte en koude te oogsten voor uiterste energie zuinige verwarming en koeling van de woningen.

Wie zijn onze project partners

Transore ontwerpt en begeleid projecten voor woningcorporatie, institutionele beleggers, projectontwikkelaars nieuwe stijl en de zorgsector. En natuurlijk uiteindelijk voor de toekomstige bewoners binnen onze maatschappij. 

 

FutureNRG is een van de oprichters van Transore en is consortia partner.  

Follow

Nieuwe berichten automatisch in je mailbox?