Solar PanelRichting bepalen in een complexe omgeving

Duurzaamheid gaat over het achterlaten van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. De wereld om ons heen verandert echter in snel tempo. Organisaties moeten juist op korte termijn doorlopend keuzes maken met verstrekkende gevolgen. Een duidelijke gedragen visie met een strategie die lange- en korte termijn met elkaar in verband brengt is essentieel om succesvol te blijven.

Adaptieve strategie

Speciaal hiervoor heeft FutureNRG een dagsessie ontwikkeld waarin u samen met uw team aan de slag gaat. We bepalen niet alleen richting, maar vertalen deze ook naar beleid en eerste acties. We maken een adaptieve strategie, die past bij een omgeving die blijft veranderen. Dit doen we door eerst een gezamenlijke analyse te maken van belangrijke ontwikkelingen. Vervolgens schetsen we de meest wenselijke toekomst. De deelnemers maken daarna een robuust uitvoeringsplan om hun gezamenlijke doelen te realiseren. 

Resultaat

Aan het einde van de sessie heeft u een adaptieve strategie en is de eerste aanzet tot verwezenlijking gemaakt in de vorm van vervolgacties en beleidsvoorstellen.
 

 

 

 

Follow

Nieuwe berichten automatisch in je mailbox?